Polityka
prywatnoœści Rentumi.org

(“Serwis”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatnoœść i chcemy, abyœ w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też
poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz
plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

icon-user ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)

RENTUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŒCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Krzysztofa Kolumba 88-89/106 A, 70-035 Szczecin,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000668316,
NIP 8522629480, nr REGON 36677838000000, kapitał zakładowy 100000,00 zł

icon-user-key DANE OSOBOWE I PRYWATNOŒŚĆ

Jeżeœli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i
œświadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Œwiadczenie usług oferowanych w Serwisie
 • Marketing bezpoœśredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • icon-sectionCiążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowoœcią (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • icon-checkboxTwoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeœżeli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • icon-coffeeUmowa o śœwiadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • icon-gavelNasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • icon-acc-searchNasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
  • profilowaniu w celach marketingowych
  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
  • badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależnoœści od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwośœci zarejestrowania się w Serwisie
 • brak możliwoœści korzystania z usług Serwisu
 • brak możliwośœci otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

Możliwoœść cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

icon-message ZAMIESZCZANIE TREŒCI W SERWISIE

Jeœżeli zdecydujesz się zostawić komentarz w Serwisie – jego treœść może zostać
opublikowana w Serwisie. To samo dotyczy innych treœści, które publikujesz w Serwisie.

Część Twoich danych, takich jak:

 • nick
 • imię
 • nazwisko

będzie widoczna dla innych użytkowników Serwisu.

icon-contacts PROFILOWANIE

W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treśœci do Twoich potrzeb, tj. dokonywać
profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na
podstawie którego podejmowane będą decyzje:

 • wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,
 • wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytamy Cię o Twoją zgodę.

icon-comment-remove-outlinePamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

icon-timer OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • icon-sectionprzestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • icon-gavelustanie możliwośc dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony
 • icon-cancelcofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeœżeli to ona była jego podstawą
 • icon-cancelzostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośœredniego, w tym profilowania.

– w zależnośœci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóŸźniej.

icon-lock BEZPIECZEÑSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy śœrodki organizacyjne i techniczne zgodne z właśœciwymi przepisami
prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

icon-greeting TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • icon-keydostępu do Twoich danych osobowych
 • icon-settingsich sprostowania
 • icon-deleteusunięcia
 • icon-cancelograniczenia przetwarzania
 • icon-folderprzeniesienia danych do innego administratora

A także prawo:

 • icon-closewniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególna sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów – jeœli ma to zastosowanie,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpoœśredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośœrednim

Skontaktuj się z nami, jeœżeli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeżeœli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

icon-userCIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większoœć witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urzędzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunać pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłoœci

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z
pliku pomocy Twojej przegl¹darki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto
odpowiednie wskazówki znajdziesz na nastêpuj¹cych podstronach, w zależnoœci od przeglądarki, której używasz:

Jeœżeli nie wyłaczysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

icon-export USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • icon-deliverypodmiot realizujący dostawę towarów
 • icon-settingsdostawca płatnoœci
  • PayPal
  • TPay.com
 • icon-settingsosoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalnoœść
 • icon-settingsdostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • icon-settingshostingodawca
 • icon-settingsdostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalnoœci (np. oprogramowanie księgowe)
 • icon-settingspodmiot zapewniający system mailingowy
 • icon-settingsbiuro księgowe
 • icon-settingspodmiot ułatwiający optymalizację Serwisu
 • icon-settingspodmiot zapewniający usługi marketingowe
 • icon-settingsportale społecznioœciowe
 • icon-settingspodmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

icon-routes KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o cośœ związanego z naszą Polityką Prywatnoœści?

Napisz na adres e-mail:
rodo@rentumi.pl