Rentumi Foudation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego odwiedzającego witrynę Rentumi.org obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://rentumi.org/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Rentumi Foudation nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników Rentumi.org.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o nie odwiedzanie witryny Rentumi.org.

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze stron należących do Rentumi Foudation możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków telefon i adres e-mail.

Niezapowiedziane Wiadomości

Serwis Rentumi.org zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Serwis Rentumi.org rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów i usług (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia itp.).